Miasteczko Ruchu

...
Już dwa razy jako Format Deweloper spotkaliśmy z przedstawicielami władz Miasta Oławy- burmistrzem Tomaszem Frishmannem- w celu zaprezentowania potencjału możliwości docelowego zagospodarowania obszaru Miasteczka Ruchu wraz z terenami sąsiednimi. Obszar został podzielony na strefy z tzw. funkcjami dominującymi. Przedłożono propozycje zagospodarowania parku za rzeką, parku za basenami przy dworcu kolejowym, całego terenu pomiędzy Termami Jakuba, a naszym klubem tenisowym. Ten obszar, zgodnie z naszą koncepcją, byłby najbardziej reprezentacyjny, jak również wielofunkcyjny. Głównym elementem spinającym wszystkie funkcje społeczno- rekreacyjno- kulturowe byłaby wzniesiona arena widowiskowo- sportowa, najlepiej kryta o pojemności od 4 do 6 tysięcy miejsc. Zlokalizowana w okolicach istniejącego boiska asfaltowego, za nieistniejącym już anfiteatrem. Arena, jako obiekt wielofunkcyjny, mogłaby pełnić przeróżne funkcje sportowo- widowiskowe tak jak to się dzieje w innych miastach w Polsce, w których to areny te tętnią życiem, z bogatą ofertą programową dla tysięcy mieszkańców. Oczywiście reprezentując paletę możliwości zagospodarowania całego obszaru nie pomineliśmy istotnej roli naszego klubu tenisowego, który po rozbudowie o halę sportową oraz halę namiotową na okres zimowy, pełniłby istotną rolę w całym kompleksie, docelowo zagospodarowanego Miasteczka Ruchu. Generalnie chodziło o to, aby rozpocząc dyskusję i procedować działania przygotowawcze w zakresie uzgodnień uzbrojenia terenu dla przygotowania podstaw pod kompleksową realizację przedsięwzięcia Miasteczka Ruchu bez względu na to jakie ostatecznie funkcje zostałyby tam zaprojektowane. Chodziło też o realizację celów nadrzędnych takich jak promocja miasta Oława przez pryzmat charakterystyczngo miejsca dopracowanego funkcjonalnie, możliwość najwyższej estetyce architektonicznej i dopracowanego detalu oraz takiej, która spowoduje, że tysiące mieszkańców w Oławie z przyjemością w bardzo różnorodny sposób będzie spędzać czas na terenie, docelowo zagospodarowanego Miasteczka Ruchu. Chodzi też o to, żeby działania burmistrza nie były przypadkowe i nie polegały na realizacji pojedyńczych huśtawek wklejanych to tu, to tam, tylko żeby wypracować spójną, dopracowaną koncepcję zagospodarowania całego obszaru, nawet gdyby realizacja przedsięwzięcia trwała latami. Trzeba podkreślić, że burmistrz jest bardzo otwarty na wszystkie inicjatywy mieszkańców i chętnie słucha rad i pomysłów oraz współpracuje w realizacji tego co subiektywnie uznaje za słuszne. I tak z burmiestrzem podjeliśmy wspólne działania nad umożliwieniem rozbudowy naszego klubu tenisowego dostosowując obiekty do zwiększenia możliwości i wydolności obiektu oraz dostępności dla osób postronnych. Prace trwają. Jesteśmy dobrej myśli i cieszymy się, że możemy współpracować z władzami miasta w szerszym zakresie.

Wróć do listy newsów