Regulamin ligi

 

Informacje ogólne

 1. Organizatorem rozgrywek jest Klub Tenisowy PODIUM
 2. Kierownikiem Ligi jest Maciej Stelmaszek
 3. Celem Ligi jest propagowanie tenisa ziemnego w środowisku lokalnym.
 4. Mecze ligowe rozgrywane będą na kortach w Oławie przy ul.Sienkiewicza 11
 5. Termin rozegrania pojedynku ligowego uczestnicy ustalają między sobą
 6. Rezerwacja kortów on-line na stronie internetowej.
 7. Warunkiem uczestnictwa w lidze jest zgłoszenie udziału drogą mailową na icki1@interia.pl lub pod numerem telefonu 696464100 do Maćka Stelmaszka oraz wniesienie opłaty 500 zł  do 10.05.2023 r. Płatność tylko na konto 47 1020 5242 0000 2902 0493 4537( Podium Sp.z o.o. ul.Gimnazjalna 1, Siechnice) lub w recepcji budynku PODIUM.


Informacje szczegółowe

 1. Uczestnicy ligi podzieleni zostaną na grupy pięcioosobowe według rankingu z ubiegłego roku
 2. Kierownik ligi zastrzega sobie prawo do przydziału pięciu dzikich kart dla nowych uczestników ,którzy nie posiadają żadnego rankingu.
 3. Zawodnicy mają obowiązek posiadania nowych piłek (zalecane piłki to Dunlop Fort All Court ) na każdym meczu ligowym.O tym kto otworzy puszkę piłek zadecyduje losowanie przed rozpoczęciem pojedynku.
 4. Rozgrywki grupowe odbywać się będą w miesiącach maj-sierpień
 5. W grupach gramy systemem ''każdym z każdym''. Po zakończeniu każdego miesiąca dwie osoby zajmujące czołowe miejsca awansują do grupy wyższej,natomiast dwie osoby znajdujące się na ostatnich miejscach spadają do grupy niższej.
 6. We wrześniu rozgrywamy ostatnią fazę ligi tenisowej czyli tzw.play off,zakończoną końcową imprezą podsumowująca zmagania ligowe,która zaplanowana jest na drugi lub trzeci weekend 2023 r.

Zasady rozgrywek i punktacja

 1. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów.W przypadku remisu 6:6 w secie ( również decydującym) rozgrywany jest tie-break ( do siedmiu wygranych punktów).
 2. Jeżeli przy stanie 1:1 w setach czas na rozegranie meczu kończy się ,możliwe jest zamiast decydującego seta rozegranie super tie-break'a (do 10 wygranych punktów). Warunkiem jest zgoda obu zawodników.
 3. Za zwycięstwo 2:0 w setach przyznawane będą 3 punkty ,za zwycięstwo 2:1 w setach 2 punkty,a za przegraną 1:2 w setach przyznawany będzie jeden punkt. Za nierozegrany mecz z winy jednego z zawodników przyznawany będzie walkower 6:0,6:0 dla gracza zgłaszającego chęć do gry.
 4. Po zakończonym meczu, w ciągu dwóch dni zwycięzca przesyła wynik w formie sms pod numer 515 455 077 lub e-mail na adres icki1@interia.pl. Nie przesłanie wyniku w terminie będzie oznaczać ,że mecz nie został rozegrany.
 5. Za podanie fikcyjnych wyników meczy ligowych grozi wykluczenie z rozgrywek.
 6. O kolejności w ligowych tabelach decyduje ilość zdobytych punktów.
 7. W przypadku jednakowej ilości punktów o kolejności decyduje:
  1. bezpośredni pojedynek (dotyczy sytuacji,kiedy tylko dwóch zawodników ma taką samą ilość punktów).
  2. ilość wygranych meczów.
  3. różnica między liczbą wygranych ,a przegranych setów.
  4. różnica między liczbą wygranych ,a przegranych gemów.

Postanowienia końcowe

 1. Każdy z uczestników startuje w lidze na własną odpowiedzialność ,organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe i zdrowotne uczestników
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania danych osobowych i wizerunku zawodników grających w lidze dla celów marketingowych oraz na potrzeby tych rozgrywek.
 3. Każdy uczestnik ligi zezwala organizatorowi na przekazanie danych kontaktowych ( nr tel.,e-mail) pozostałym uczestnikom ligi.
 4. Zapisanie się do rozgrywek jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 5. O wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie rozstrzyga kierownik ligi.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
Pobierz regulamin w pdf