Zwycięstwo!!!

...

W końcu udało nam się przełamać uzgodnienia i uczynić punkt zwrotny w sprawie procedowania zamiennego pozwolenia na kontynuację budynku sportowego i jednocześnie zmienić prawo umożlwiające uzyskanie zgody na wybudowanie hali tenisowej na okres zimowy.
Przypominamy, że ostatnio nagraliśmy filmik animowany, ukazał się artykuł w gazecie przedstawiający naszą sytuację, spotkaliśmy się z Burmistrzem, żeby uzyskać aprobatę działań, wystąpiliśmy z wnioskiem o zmianę miejscowego planu, jak również z wnioskiem do Starostwa Powiatowego na wyrażanie zgody na postawienie tymczasowego obiektu jakim jest hala namiotowa na zimę. Najważniejszą przeszkodą było dotychczas uzgodnienie z konserwatorem, którego poprzedni właściciel Zdzisław Kwak nie przeskoczył, a my jesteśmy po ustaleniach z wojewódzkim konserwatorem. Ustną zgodę już posiadamy, a na papierową decyzję oczekujemy.

Co to oznacza w naszej sprawie?

Przede wszystkim budynek o konstrukcji murowanej tzw. hala sportowa, murowana, którą mamy już wybudowaną do wysokości ścian parteru będzie mogła być skończona w nowej, zmienionej formie na pierwszym piętrze, gdzie w miejscu Sali bilardowej zaprojektowaliśmy dużą strefę kibica, tworząc tam wielofunkcyjne pomieszczenie, restaurację, bilard, miejsce na spotkania, miejsce dla rodziców oczekujących, aż dzieci zakończą szkółkę, a nawet miejsce do potańczenia itp.
Przed nami teraz wykonanie projektu zamiennego, co już jest rolą architektów i otrzymanie pozwolenia zamiennego, które przewidujemy uzyskać na wrzesień lub październik. Jeśli wszystko dobrze pójdzie prace będą prowadzone w okresie zimowym i mamy szanse zrobić otwarcie obiektu w maju 2020 roku. Zobaczymy, czy wszystko pójdzie zgodnie z planem. Tymczasowo wznowimy prace w zakresie stropu i ścian piętra i będziemy procedowali dalsze pozwolenia.
Już dzisiaj możemy powiedzieć, że dalsze działania nie będą miały przeszkód formalnych. Jest to już wyłącznie kwestia czasu i pieniędzy.

Drugim równoległym tematem jest oświetlenie kortów i rozmieszczenie wody przy słupkach, żeby nie ciągnąć długich węży oraz docelowe rozmieszczenie kortów. Tutaj, czekamy na decyzje Burmistrza i dosprzedaż skrawków terenu umożliwiających nam docelowe rozmieszczenie kortów. Jak to uzyskamy, będziemy mogli działać. Sądzimy, że jest to kwestia od 3-6miesięcy.

Trzecie zagadnienie to działka z przeznaczeniem na kort nr 7 i dalsze parkingi. Jest w trakcie kupowania przez nas. Powinniśmy ją nabyć jeszcze w tym miesiącu. Urząd Miasta aktualnie umawia Notariusza. Być może uda się jeszcze w tym roku zrobić projekt i uzyskać pozwolenie na budowę kortu nr 7 oraz go wykonać.

Czwarte zagadnienie, budowa hali namiotowej na zimę.
Najważniejsze, że uzyskaliśmy zgodę konserwatora, to jest prawdziwy przełom w sprawie. Dodatkową odmowną decyzję ze Starostwa o postawienie hali w formie tymczasowego obiektu, właśnie zaskarżyliśmy  i liczymy, że nasza argumentacja trafi do wojewody, który przyzna nam rację. I gdyby tak się stało, to jest jeszcze cień szansy, że jeszcze w tym roku w listopadzie lub grudniu hala powstanie.

Idziemy równolegle drugą drogą, aby uzyskać trwałą zgodę na lokalizowanie tego typu obiektów, dlatego na najbliższej sesji Rady Miejskiej pod koniec sierpnia będziemy przekonywać Radnych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania kortów, aby zgodnie z prawem móc stawiać rokrocznie hale na zimę.
Dużo tutaj zależy od przychylności Burmistrza i Radnych, bowiem procedowanie zmiany planu to minimalnie 16 miesięcy, plus 3 miesiące trwa projekt, a  2 miesiące budowanie hali z ogrodzeniami. Będziemy cisnęli aby ten okres możliwie skrócić. Liczymy, że Radni i władze miasta będą nam przychylni. Najważniejsze, że załatwiliśmy pozytywną opinię konserwatora.
 

Wróć do listy newsów