Regulamin obiektu

 1. Do gry na kortach KTF Oława uprawnione są osoby fizyczne po wcześniejszym uregulowaniu opłat zgodnie z aktualnym cennikiem.
 2. Ściana tenisowa dostępna jest nieodpłatnie.
 3. Wszystkie osoby korzystające z obiektu prosimy każdorazowo przed wejściem na kort o zgłoszenie się w Recepcji klubu.
 4. Korzystających z kortu obowiązuje strój tenisowy oraz obuwie z podeszwą przystosowaną do gry na kortach ziemnych.
 5. W przypadku opadów deszczu decyzję o dopuszczeniu kortu do gry podejmuje każdorazowo obsługa kortów.
 6. Korzystający z kortów tenisowych nie powinien swoim zachowaniem zakłócać spokoju i utrudniać gry innym użytkownikom.
 7. Uprzejmie prosimy wszystkich grających o uporządkowanie nawierzchni kortu w ramach wynajętego czasu gry.
 8. Z oferty KTF Oława mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 9. O wszystkich zauważonych przez Użytkownika usterkach wyposażenia oraz powstałych w czasie gry uszkodzeniach linii oraz nawierzchni kortu prosimy informować Recepcję klubu lub pracownika obsługi kortów.
 10. Za rzeczy zgubione lub pozostawione na terenie obiektu Klub nie odpowiada. Wszystkie przedmioty znalezione przez obsługę kortów na terenie obiektu będą przechowywane w budynku Recepcji kortów.
 11. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu rozgrywanych turniejów, organizacji imprez tenisowych oraz konserwacji obiektu, o czym poinformuje z jednotygodniowym wyprzedzeniem, poprzez umieszczenie informacji na klubowej tablicy ogłoszeń i stronie internetowej.
 12. W przypadku wykupionych godzin gry w ramach abonamentu z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych lub awarii technicznych Wynajmującemu przysługuje prawo odrobienia utraconych godzin w dogodnych terminach po wcześniejszym ich uzgodnieniu z Recepcją klubu.
 13. Nie dostosowanie się do wymogów korzystanie z kortów określonych w niniejszym Regulaminie uprawnia obsługę kortów do odmowy dopuszczenia użytkownika do korzystania z kortu.
 14. Dokonanie rezerwacji kortu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Pobierz regulamin w pdf